Terms of Service / Правила користування

Останнє оновлення: [07.07.2021]
Ці Правила регулюють відносини між Вами та Товариством з обмеженою відповідальністю «Веб Екедемі Груп» (надалі – «Компанія») щодо доступу до функціональних можливостей веб-сайту platform.web-academy.com.ua та storage.web-academy.com.ua Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування (надалі – «Правила»). Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, подання заявок, а також користування Послугами означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами (1) цих Правил та (2) Політики конфіденційності без будь-яких винятків та/або обмежень.Якщо Ви не згодні з умовами цих Правил, не користуйтеся Сайтом та Послугами.Заголовки, що містяться у цих правилах, призначені лише для довідкових цілей.Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цих Правил для цілей ведення власних записів.

1. Визначення понять

«Сайт» – сукупність програмних засобів, інтерфейсів та інформації, що розміщені в мережі інтернет за унікальною адресою – https://platform.web-academy.com.ua/ та https://storage.web-academy.com.ua, включаючи всі веб-сторінки та субдомени.

«Відвідувач» – фізична особа, яка використовує Сайт без реєстрації Аккаунту.

«Користувач» – особа, яка зареєструвала Аккаунт і використовує внутрішній функціонал Сайту. 

«Аккаунт» – особистий обліковий запис Користувача на Сайті, доступ до якого здійснюється за допомогою спеціальних ідентифікаторів (логіну та паролю).

«Послуги» – надання Користувачу доступу до функціональних можливостей Сайту на умовах, що визначені цими Правилами.

«Контент» – вебінари, фонограми, відео, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані Компанією для використання Користувачем та/або Відвідувачем.

«Курс» – цілісний виклад однієї або декількох тем за допомогою Контенту, що сформований Компанією для його самостійного вивчення та проходження Користувачем в режимі онлайн на Сайті.

«Тестове Завдання» – спеціальні завдання, які Користувач, за бажанням, може виконати в процесі проходження Курсу з метою перевірки отриманих знань та/або навичок, та які перевіряються і оцінюються представниками Компанії або із застосуванням автоматизованих засобів.

«Платіжна Система» – третя особа, що є фінансовою установою, яка надає можливість здійснювати грошові перекази, зокрема, за допомогою якої може здійснюватися оплата наданих Компанією Послуг. Компанія використовує послуги платіжної системи Fondy, якщо інше не буде визначено Компанією.

«Форма Реєстрації» – спеціалізована форма з умовною назвою «Зареєструватися», що розміщується на Сайті, яку повинна заповнити особа для того, щоб створити Аккаунт та отримати Послуги Компанії.

«Опитувальник» – перелік питань в рамках Сайту, відповіді на які надаються Користувачем Компанії з метою отримання Послуг. На підставі отриманих даних з Анкети студента Компанія може рекомендувати Користувачеві проходження того чи іншого Курсу.

«Підписка» – вільний доступ до матеріалів протягом певного періоду за умови реєстрації Аккаунту на Сайті та попередньої оплати Послуг за цей період.  

Поняття, що прямо не визначені у розділі 1 цих Правил, повинні тлумачитися відповідно до тексту цих Правил.

2. З чим ви погоджуєтесь?

2.1. Зміни до Правил

a. Компанія може час від часу в односторонньому порядку змінювати положення цих Правил, за умови, що такі зміни не будуть викликати для Користувача та/або Відвідувача додаткових зобов’язань стосовно дій, які він зробив до їх вступу у силу. 

b. Користуючись Послугами після внесення змін до цих Правил, Користувач погоджується з такими змінами. Якщо Компанія вносить суттєві зміни до цих Правил, Компанія докладе розумних зусиль, щоб проінформувати Користувача про такі зміни, але Користувач зобов’язаний час від часу переглядати ці Правила для з’ясування того, чи не було внесено змін.

2.2. Доступність

a.  Користувач та/або Відвідувач підтверджує, що в разі недосягнення ним/нею 18 років, один з батьків або законний опікун несе повну відповідальність за реєстрацію і доступ до його/її Аккаунту, а також користування ним/нею Послугами. Користувач та/або Відвідувач також гарантуєте, що один з батьків або законний опікун ознайомлений з цими Правилами та Політикою конфіденційності, а також приймає їх умови.

b. Користувач та/або Відвідувач визнає і гарантує, що має всі належні права та належну правосуб’єктність на виконання умов цих Правил.

с. Користувач та/або Відвідувач на запит Компанії зобов’язаний надати додаткові документи чи інформацію, що необхідні для підтвердження відповідності Користувача та/або Відвідувача умовам цих Правил.

3. Послуги

3.1. Предмет Правил

Компанія надає Користувачу та/або Відвідувачу доступ до таких функціональних можливостей Сайту:

a. Для Відвідувачів:

 1. ознайомлення із загальнодоступною інформацією на Сайті, в тому числі інформацією про наявні Курси;
 2. можливість заповнення Форми Реєстрації.

b. Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт:

 1. доступ до ввідних занять Курсів та доступ до іншого безкоштовного Контенту;
 2. доступ до попередніх версій Курсу за умови попередньої оплати такого доступу.  Детальна інформація про порядок доступу до попередніх версій Курсу, вартість та умови оплати визначається Компанією та публікується на Сайті. Ознайомитися з такими умовами можна на сторінці відповідного Курсу на Сайті: .

c. Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт та придбали Курс, додатково:

 1. доступ до придбаних Курсів онлайн з режимом обмеженого доступу;
 2. можливість виконання Тестових Завдань в процесі проходження придбаних Курсів;
 3. доступ до консультацій з тренерами онлайн в режимі реального часу (якщо це передбачено умовами обраного Курсу)

d. Для Користувачів, які мають зареєстрований Аккаунт та придбали Підписку, додатково: доступ до матеріалів Підписки.

e. Найменування і перелік функціональних можливостей Сайту можуть час від часу змінюватися Компанією без попереднього повідомлення. Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функціональних можливостей Сайту без попереднього повідомлення Користувача.

f. Користувач визнає та погоджується, що у випадку, якщо Користувач сплатив вартість Послуг повністю або частково та не використав Послуги, зокрема, передбачені п. 3.1(с)(ііі) цих Правил:

 1. з причин, що не залежали від Компанії – вважається, що Користувач спожив такі Послуги і вартість таких Послуг не повертається;
 2. у зв’язку з відсутністю підрядника Компанії (тренера) – Користувач має право на отримання таких Послуг у інший час; у такому випадку, час отримання Користувачем таких Послуг визначається Компанією на власний розсуд. 

3.2. Комунікація

a. Користувач та/або Відвідувач може підтримувати комунікацією з Компанією за допомогою: 

 1. адреси електронної пошти [email protected];
 2. онлайн-чату, який доступний на Сайті;
 3. соціальних мереж Facebook, Instagram та месенджеру Telegram, відповідні посилання на які розміщені на Сайті.

b. Компанія впроваджує функціонал, що забезпечує комунікацію між Користувачами та Компанією в рамках проходження Курсів. Такий функціонал дозволяє Користувачам надсилати виконані Тестові Завдання Компанії та/або представникам Компанії та отримувати відповідні коментарі щодо та/або оцінку за виконання Тестових Завдань.

c. Компанія не несе відповідальності за збереження та захист інформації (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення.

d. Компанія не зобов’язана зберігати інформацію (включаючи прикріплені файли), що передається через текстові повідомлення, та має право видалити її на власний розсуд з відповідним повідомленням Користувача чи без такого повідомлення.

e. Компанія залишає за собою право модерації комунікації між Користувачами та/або Відвідувачами та Компанією, шляхом, зокрема, але не обмежуючись, перевірки відповідності інформації (включаючи прикріплені файли) положенням цих Правил та законодавства України.

4. Аккаунт

4.1. Реєстрація Аккаунту

a. Для можливості користуватися окремими Послугами, особа повинна зареєструвати Аккаунт. Реєстрація Аккаунту є безкоштовною та добровільною.

b. У випадку, коли особа сплатила вартість Послуг, проте не зареєструвала Аккаунт, вважається, що особа надає згоду на те, щоб Компанія автоматично зареєструвала Аккаунт для такої особи із використанням інформації, вказаної у платіжному доручені на сплату вартості Послуг.

4.2. Надання точної інформації

a. Реєстрація Аккаунту вимагає надання Користувачем персональних даних. Компанія залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткових даних.

b. Реєструючи Аккаунт, а також у процесі користуванням Послугами, Користувач зобов’язаний надавати лише достовірні, точні, актуальні й повні персональні дані. Користувач зобов’язаний підтримувати актуальність та точність даних у своєму Аккаунті.

c. Компанія зберігає право вимагати від Користувача надання підтвердження даних, якщо це необхідно для користування Послугами. Користувач погоджується та зобов’язується надавати таке підтвердження негайно після отримання вимоги від Компанії. 

4.3. Обробка персональних даних

Особливості обробки персональних даних Користувача регулюються Політикою конфіденційності Компанії, що розміщена за посиланням: https://platform.web-academy.com.ua/privacy-policy/ .

4.4. Безпека Аккаунту

a. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження ідентифікаторів, необхідних для входу до Аккаунту. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, здійснені у його Аккаунті, та погоджується дотримуватися розумних заходів безпеки та контролю, щоб обмежити доступ сторонніх осіб до свого Аккаунту.

b. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Компанію про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри доступу) до свого Аккаунту. Компанія не несе жодної відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, що можуть виникнути через порушення Користувачем положень цього пункту Правил.

c. Користувачу забороняється передавати свій Аккаунт третім особам. У розумінні цих Правил, «передача Аккаунту» означає припинення користування Аккаунтом Користувачем та передача/продаж ідентифікаторів, необхідних для входу до Аккаунту, третім особам.

4.5. Закриття Аккаунту

a. Користувач може подати запит на закриття свого Аккаунту у будь-який час, надіславши листа на електронну адресу [email protected] або скориставшись онлайн-чатом, що доступний на Сайті.

b. Користувач несе відповідальність за всіма зобов’язаннями, що виникли у період активності Аккаунту, навіть після закриття Аккаунту.

5. Вартість Послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість і оплата Послуг.

a. Для отримання доступу до окремих функціональних можливостей Сайту, у тому числі Курсів, Користувач повинен сплатити вартість Послуг відповідно до цих Правил. Інформація про вартість Послуг вказана на Сайті. Користувач підтверджує, що ознайомлений з вартістю Послуг.

b. Оплата Послуг проводиться Користувачем з використанням Платіжної Системи. Оплата Послуг здійснюється на основі стовідсоткової передоплати відповідно до вартості кожного окремого Курсу. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Компанії. Користувач обізнаний, що Компанія може не надавати платні Послуги до моменту оплати.

c. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Користувач обізнаний і погоджується, що всі комісії і збори оплачуються Користувачем самостійно.

d. Користувач обізнаний, що Компанія має право у будь-який час змінити вартість Послуг шляхом оновлення інформації на Сайті або повідомлення Користувача через засоби комунікації, зазначені у цих Правилах.

5.2. Спеціальні умови.

Компанія залишає за собою право надавати Користувачам та Відвідувачам доступ до деяких функціональних можливостей Сайту безкоштовно відповідно до цих Правил та інформації, що міститься на Сайті. Користувачі та Відвідувачі самостійно несуть відповідальність за ознайомлення зі спеціальними умовами.

5.3. Повернення коштів.

a. Кошти можуть бути повернені Користувачу згідно з його вимогою лише за умови, що на момент вимоги Користувачу не було надано доступ до платного Контенту. Факт надання доступу платного Контенту вважається підтвердженим, якщо:

 1. Користувач отримав лист-сповіщення на свою адресу електронної пошти про надання доступу до Контенту та Послуг; або
 2. Користувач отримав функціональну можливість доступу до Контенту та Послуг через свій Аккаунт на Сайті; або
 3. в інших випадках, коли Користувач отримав фактичний доступ до Контенту та Послуг Компанії.

b. Користувач знає та погоджується, що у разі невикористання, припинення використання, відмови від використання Послуг, невикористання усього об’єму Послуг, закриття Аккаунту без використання Послуг, виявлення неточностей та помилок у Контенті, невідповідності рівня Контенту та/або Послуг очікуванням Користувача тощо Компанія не здійснює повернення грошових коштів, сплачених за Послуги, якщо інше не встановлено Компанією.

6. Підписка 

6.1. Доступ до Послуг може надаватися у форматі Підписки.  

6.2. З детальним обсягом Послуг, що може надаватися у форматі Підписки, а також із варіантами Підписки, вартістю та періодами різних варіантів Підписки можна ознайомитися на сторінці відповідного варіанту Підписки на Сайті .

6.3. Порядок розрахунків за Послуги, що надаються у форматі Підписки, встановлюється умовами Публічного договору Компанії. 

6.4. Підписка оформлюється шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 100% від вартості відповідного періоду та варіанту Підписки, обраного Користувачем, на розрахунковий рахунок Компанії у вигляді передплати.

6.5. Користувач отримує доступ до матеріалів обраного ним варіанту Підписки лише в межах Сайту. 

6.6. Користувач може скасувати Підписку в будь-який момент у своєму Аккаунті. У такому випадку Підписка буде дійсна до закінчення поточного розрахункового періоду, вартість якого сплатив Користувач сплатив на момент скасування Підписки.

6.7. Компанія може змінювати варіанти Підписки, обсяг Послуг, що надається в рамках певного варіанту Підписки, вартість і строки надання Послуг у форматі Підписки. При цьому, інформація про відповідні зміни публікується Компанією на Сайті, і Користувач може ознайомитися з такими змінами в будь-який момент.

6.7.1. Для Користувача, який має оформлену Підписку, зміни, передбачені пунктом 6.7 цього Договору, вступають у силу з наступного розрахункового періоду, що слідує за внесенням змін. Якщо Користувач не скасовує Підписку до дати наступного розрахункового періоду, це означає його повну згоду з такими змінами.

7. Умови користування Сайтом та Послугами

7.1. Некомерційне використання

Послуги доступні виключно для некомерційного використання в особистих цілях. Організації, компанії, підприємства не мають права користуватися Послугами для цілей отримання прибутку, якщо інше не передбачено письмовим договором між Компанією та такими організаціями, компаніями, підприємствами.

7.2. Матеріали Користувача

a. Користувач та/або Відвідувач розуміє та погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд зберігати, тимчасово забороняти та видаляти будь-які повідомлення, зображення, коментарі, відгуки, іншу інформацію та файли, що опубліковані чи іншим чином завантажені Користувачем на Сайт (надалі спільно іменовані «Матеріали»), якщо вони, на погляд Компанії, порушують ці Правила, можуть бути незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів, Відвідувачів чи третіх осіб.

b. Користувач та/або Відвідувач несе особисту відповідальність за Матеріали.

c. Публікуючи чи іншим чином завантажуючи Матеріали на Сайт, у тому числі – Тестові Завдання, Користувач та/або Відвідувач автоматично підтверджує та гарантує, що має право надавати, та водночас надає Компанії безвідкличну, безстрокову, невиключну, повністю оплачену та таку, що діє у всьому світі, ліцензію на використання, копіювання, виконання, відображення і поширення Матеріалів з правом надання субліцензій на все вищенаведене.

7.3. Контент

a. Контент має виключно інформаційний та ознайомчий характер. Компанія не надає жодних гарантій стосовно його повноти, своєчасності чи точності. Контент може бути змінений без попереднього повідомлення Користувача/Відвідувача.

b. Послуги можуть час від часу бути недоступними, затримуватися, обмежуватися чи надаватися повільніше, зокрема у зв’язку з:

 1. технічними несправностями серверів, мереж, обладнання (включаючи власний пристрій Користувача та/або Відвідувача), телекомунікаційних ліній та з’єднань, іншого електронного чи механічного обладнання;
 2. збоєм програмного забезпечення, включаючи помилки, віруси, проблеми з конфігурацією, несумісність систем, додаткового програмного забезпечення (утиліт) або додатків;
 3. перезавантаженням системних потужностей;
 4. шкодою, що викликана механічною поломкою чи форс-мажором;
 5. перериванням (частковим або повним) електроживлення, іншого сервісного обслуговування;
 6. страйком або іншою зупинкою праці (частковою або повною);
 7. державними чи нормативними обмеженнями, рішеннями суду або іншим зовнішнім втручанням; або
 8. іншою причиною (як пов’язаною, так і не пов’язаною з будь-якою із вищенаведених), що не залежить від Компанії.

7.4. Посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки

a. Рекламні матеріали, посилання на інші веб-сайти чи мобільні додатки, що можуть міститися на Сайті, надаються виключно як вказівки на інформацію, що може бути корисною Користувачеві та/або Відвідувачеві, і Компанія не контролює зміст таких рекламних матеріалів, веб-сайтів чи мобільних додатків.

b. Компанія не надає жодних гарантій щодо змісту таких рекламних матеріалів, веб-сайтів та мобільних додатків, включаючи точність, повноту, надійність, а також не гарантує, що до таких рекламодавців, веб-сайтів та мобільних додатків або їх контенту не пред’явлено жодних претензій щодо прав інтелектуальної власності, чи вони не містять інших порушень прав третіх осіб, чи також, що такі рекламні матеріали, веб-сайти, мобільні додатки або їх контент не містять вірусів чи іншого шкідливого зараження.

c. Якщо Користувач та/або Відвідувач переходить за посиланням на рекламні матеріали, веб-сайт або мобільний додаток, який не контролюється Компанією, Користувач та/або Відвідувач робить це на власний страх та ризик. 

d. Компанія не несе жодної відповідальності за думки, ідеї, продукти, інформацію чи послуги, що пропонуються рекламодавцем, на сайтах чи у мобільних додатках, які не належать Компанії.

8. Права та обов’язки Сторін

8.1. Права Відвідувача

a. Відвідувач має право на доступ до безкоштовного Контенту Компанії, який знаходиться на Сайті та не потребує авторизації Аккаунту для доступа до нього.

b. Відвідувач має право стати Користувачем, у розуміння даних Правил, після проходження реєстрації на Сайті.

8.2. Обов’язки Відвідувача

a. Відвідувач зобов’язаний чемно та коректно поводитися з клієнтами, представниками Компанії та третіми особами, які залучаються Компанією.

b. Відвідувач зобов’язується не розміщувати на Сайті Матеріали, які є незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів, Відвідувачів, Компанії, її представників чи третіх осіб.

c. Відвідувач зобов’язується виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та цими Правилами, зокрема обов’язки щодо конфіденційності та використання об’єктів інтелектуальної власності.

8.3. Права Користувача

a. Користувач має право отримувати від Компанії Послуги, надання яких передбачається цими Правилами.

b. Користувач має право бути вчасно проінформованим щодо порядку надання Послуг та змін в умовах Курсу, якщо такі відбулися в процесі надання Послуг.  

8.4. Обов’язки Користувача

a. Користувач зобов’язаний здійснювати оплату надаваних Послуг на умовах, визначених цими Правилами.

b. Користувач зобов’язується дотримуватися умов конфіденційності, які визначені цими Правилами.

c. Користувач зобов’язується дотримуватися правил, які можуть бути встановлені Компанією для проходження Курсу (наприклад, виконання Тестових Завдань).

d. Користувач зобов’язується чемно та коректно поводитися з представниками Компанії та третіми особами, які залучаються Компанією, а також з іншими клієнтами Компанії до моменту отримання від Компанії Послуг, в процесі та після отримання відповідних Послуг.

e. В процесі користування Платіжними системами, в тому числі для оплати Послуг Компанії, Користувач зобов’язаний керуватися внутрішніми документами та умовами використання таких Платіжних систем на власний розсуд. При цьому, Компанія не несе жодної відповідальності за користування Користувачем Платіжними системами.

f. Користувач зобов’язується не розміщувати на Сайті Матеріали, які є незаконними або можуть порушувати права, завдавати шкоди чи створювати загрозу безпеці інших Користувачів, Відвідувачів, Компанії, її представників чи третіх осіб.

g. Користувач зобов’язується виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та цими Правилами, зокрема обов’язки щодо конфіденційності та використання об’єктів інтелектуальної власності.

8.5. Права Компанії 

a. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цих правил в разі несвоєчасної та/або неповної оплати Користувачем вартості Послуг.

b. Компанія має право припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитись від виконання цих правил у разі порушення Користувачем та/або Відвідувачем умов конфіденційності та/або правил поведінки, що встановлені цими Правилами або додатково Компанією.

c. Компанія має право реалізовувати інші права, надані їй згідно з даними Правилами.

8.6. Обов’язки Компанії 

 a. Компанія зобов’язується надавати Послуги Користувачеві на умовах, визначених цими Правилами;

b. Компанія зобов’язується забезпечити належну якість та належні умови надання Користувачеві Послуг, як це передбачено в рамках відповідного Курсу, а саме:

 1. за необхідності залучити третіх осіб для можливості належного надання Послуг Користувачеві;
 2. забезпечити вжиття інших заходів, необхідних для належного надання Послуг.

9. Заборонена активність

9.1. Заборонені способи використання

a. Користуючись Послугами, Користувач погоджується, що:

 1. Користувач та/або Відвідувач не буде вчиняти дій з використанням Послуг, які порушують законодавство, що застосовується, ці Правила або будь-який інший договір чи політику, що регулюють відносини між Компанією та Користувачем;
 2. Користувач та/або Відвідувач не буде надавати неправдиву, неточну інформацію чи інформацію, що вводить в оману;
 3. Користувач та/або Відвідувач не буде надавати інформацію, що належить іншій особі, або використовувати Аккаунт, що належить іншій особі як від свого імені, так і від імені третьої особи;
 4. Користувач та/або Відвідувач не буде розміщувати Матеріал, який:
 1. є явно образливим для інтернет-спільноти, наприклад, який пропагує расизм, жорстокість, ненависть чи заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб чи окремим особам;
 2. принижує гідність або виправдовує приниження гідності будь-якої особи;
 3. включає спам, вірусні листи, небажані масові розсилки;
 4. поширює наклепницьку, неправдиву інформацію, що вводить в оману або пропагує незаконну діяльність чи поведінку, що є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо Користувачу заздалегідь відомо про характер такої інформації;
 5. пропагує незаконне або несанкціоноване копіювання чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських файлів або посилань на них;
 6. містить посилання на сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення;
 7. публічно демонструє неприйнятні речі чи інші матеріали (включаючи, наприклад, оголеність, зоофілію, порнографію, сцени насилля чи злочинної діяльності);
 8. включає матеріали, що мають на меті експлуатацію осіб віком до 18 років або до досягнення іншого повнолітнього віку у юрисдикції Користувача;
 9. надає інструкції щодо вчинення незаконних дій, зокрема виготовлення або купівлі незаконної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп’ютерних вірусів тощо;
 10. створений терористичними групами чи такий, що підтримується ними, або є Матеріалом, який пропагує терористичні акти, включаючи вербування;
 11. запитує паролі або іншу особисту інформацію від Користувачів та/або Відвідувачів для використання у комерційних чи незаконних цілях;
 12. залучає інших Користувачів та/або Відвідувач до комерційної діяльності (наприклад, конкурси, лотереї, бартер чи реклама);
 1. Користувач не буде надавати доступ до Контенту та Послуг, зокрема – надавати доступ або передавати Аккаунт, іншим особам;
 2. Користувач не буде надавати доступ до Контенту будь-яким третім особам, у тому числі – шляхом проведення онлайн-трансляцій та/або публікації матеріалів, що містять Контент (його частини), процес користування Послугами (їх складовими) тощо;
 3. Користувач не буде додавати до свого Аккаунту номери телефонів, адреси, імена, URL-адреси чи адреси електронної пошти третіх осіб;
 4. Користувач та/або Відвідувач не буде використовувати будь-який прилад, програмне забезпечення, алгоритм, файл, інший інструмент або технологію, включаючи, зокрема віруси, програми сповільненої дії чи програми-імітатори (боти), що призначені для заподіяння шкоди чи втручання у Послуги або Сайт;
 5. Користувач та/або Відвідувач не буде збирати дані з Сайту ні авторизованими, ні неавторизованими способами з використанням автоматичних засобів (ботів, обхідних програм, скраперів чи аналогічних засобів), а також шляхом створення підроблених Аккаунтів, анонімних проксі-серверів, аналогічних засобів чи шляхом обходу технічних засобів для запобігання незаконній діяльності на Сайті. Користувач та/або Відвідувач не може збирати дані з Сайту будь-яким іншим способом, включаючи збір даних вручну;
 6. Користувач та/або Відвідувач не може здійснювати несанкціоноване використання Сайту, включаючи, зокрема, несанкціонований доступ до систем Компанії чи інше неправомірне використання будь-якої інформації, що розміщена на Сайті; а також
 7. Користувач та/або Відвідувач не буде здійснювати жодних заходів, що викликають необґрунтоване чи непропорційно велике навантаження на технічну інфраструктуру Компанії, включаючи атаки типу «відмова в обслуговуванні», «спам» чи інші аналогічні небажані навантажувальні техніки.

9.2. Санкції

Незаконне або несанкціоноване використання Послуг або інше порушення умов цих Правил будуть розслідуванні та до Користувача та/або Відвідувача можуть бути застосовані належні юридичні заходи, включаючи, зокрема, цивільне, кримінальне чи інше судове провадження.

10. Зворотній зв’язок

a. Користувач та/або Відвідувач може підтримувати зв’язок з Компанією, у тому числі звернутись зі скаргою на дії інших Користувачів, за допомогою засобів зв’язку, доступних на Сайті та визначених цими Правилами.

b. Реєструючи Аккаунт на Сайті, Користувач надає згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних повідомлень про Курси, інші події, зміни, оновлення Сайту тощо на адресу електронної пошти та в Аккаунті. Якщо Користувач бажає відмовитися від отримання такої інформації, Користувач може звернутися до Компанії через засоби комунікації, що зазначені вище.

11. Інтелектуальна власність

a. Контент та будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті чи пов’язані з Послугами, у тому числі програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об’єкти та їх добірки, а також сам Сайт є об’єктами інтелектуальної власності Компанії та/або їх законних правовласників, та охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями.

b. Будь-яке використання Сайту, його частини, Контенту, інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті або пов’язані з Послугами, для інших цілей, ніж це вказано у даних Правилах, без попереднього письмового дозволу Компанії та/або їх законного правовласника є незаконним і може стати підставою для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

c. Користування Послугами не надає Користувачеві прав інтелектуальної власності на Контент, документи чи інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови Компанії чи їх законних правовласників від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали. Компанія та законні правовласники залишають за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент, що їм належать, включаючи право перешкоджати та забороняти протиправне використання Контенту третіми особами.

d. Користувачу належать права інтелектуальної власності на об’єкти, які він самостійно та особисто створив протягом надання Послуг. Користувач не має майнових прав інтелектуальної власності, а саме – виключного права на використання об’єктів, на надання дозволу або встановлення заборони використання об’єктів, щодо об’єктів, які були створені ним за допомогою представників Компанії та/або третіх осіб, залучених Компанією, а також на частини об’єктів, які містять Контент.

e. У разі наявності попереднього письмового дозволу Компанії, копіювання та розміщення на інших ресурсах Контенту та будь-якої інформації з Сайту повинне супроводжуватися посиланням на джерело за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків для товарів і послуг, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта в незмінному вигляді та не може містити образливої інформації або інформації, що може ввести в оману третіх осіб.

f. Доступ до Контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Користувача та/або Відвідувача, без права поширювати Контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цими Правилами, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах).

12. Вирішення спорів

12.1. Спори

a. Якщо між сторонами виникає спір, мета Компанії – надати Користувачам та/або Відвідувачам нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору.

b. У разі виникнення спору Компанія рекомендує Користувачам та/або Відвідувачам спочатку зв’язатися з Компанією за наступною адресою електронної пошти [email protected] або через онлайн-чат, що доступний на Сайті, щоб спробувати вирішити проблему напряму з Компанією.

12.2. Порядок вирішення спорів

Будь-який спір чи претензія, що пов’язані з доступом Користувача та/або Відвідувача до Сайту, користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цими Правилами, і які не можуть бути вирішені напряму між Сторонами, повинні бути розглянуті відповідним судом України.

12.3. Виключення з порядку вирішення спорів

a. Сторони погоджуються, що будь-який судовий спір повинен вважатися особистим спором між Компанією та Користувачем та/або Відвідувачем. У межах закону: 

 1. жоден судовий процес не повинен бути об’єднаний з будь-яким іншим процесом;
 2. заборонено вирішувати будь-який судовий спір на груповій основі або з використанням групових процедур;
 3. заборонено передавати судовий спір представникам від імені широкої громадськості або іншим особам.

b. Сторони погоджуються, що вищевказані положення про обов’язкове вирішення спорів у судовому порядку не поширюються на наступні спори: 

 1. будь-які спори, що мають на меті забезпечення дотримання або захисту будь-яких прав інтелектуальної власності, що належать Користувачеві та/або Відвідувачу або Компанії;
 2. за скаргами про вжиття заходів забезпечення позову.

13. Відповідальність

13.1. Способи захисту

a. Якщо в результаті порушення Користувачем та/або Відвідувачем будь-яких положень цих Правил Компанія зазнає збитків, то Компанія має право вимагати від Користувача та/або Відвідувача повного виконання зобов’язань за цими Правилами, повної компенсації збитків, включаючи відшкодування всіх витрат Компанії, а також зберігає право використовувати будь-які доступні способи правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Компанії.

b. Користувач та/або Відвідувач погоджується, що в разі порушення умов пунктів 4.4(c), 9 (a)(v)(vi), 11 (b), 14.3(a) цих Правил, окрім відшкодування всіх збитків, як це вказано у пункті 13.1(a), Компанія має право стягнути з нього штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США. 

13.2. Відмова від гарантій

a. Компанія надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Компанія не приймає жодних зобов’язань та не надає жодних гарантій стосовно:

 1. змісту, повноти, надійності чи доступності Послуг;
 2. точності, надійності та якості Контенту, його відповідності очікуванням Користувача та/або Відвідувача.

b. Компанія не несе жодної відповідальності та не надає гарантій будь-якого роду стосовно Послуг та Контенту, включаючи будь-які гарантії стосовно комерційної чи іншої придатності Послуг чи Контенту для цілей Користувача та/або Відвідувача.

c. Компанія не несе відповідальності за будь-які проблеми на Сайті, включаючи, але не обмежуючись системними помилками або іншими переривання, що можуть впливати на отримання, обробку, прийняття, завершення платіжних операцій чи користування Послугами.

d. Компанія вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності та правоздатності Користувачів та/або Відвідувачів, однак не може гарантувати, що всі Користувачі та/або Відвідувачі досягли мінімально допустимого віку, а також не несе відповідальності за будь-який Матеріал чи інше користування Послугами особами, які не досягли 18 років або іншого повнолітнього віку у їхній юрисдикції, внаслідок порушення умов цих Правил.

e. Компанія залишає за собою право призупинити доступ до Сайту чи надання Послуг у будь-який час для здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій.

13.3. Обмеження відповідальності

a. Компанія не несе відповідальності за користування Користувачем будь-якими Послугами. За жодних обставин Компанія не несе відповідальність перед Користувачем та/або Відвідувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Користувача та/або Відвідувача третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням Сайту та його Контенту, до якого Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

b. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач та/або Відвідувач отримує з використанням Сайту, Користувач та/або Відвідувач може використовувати на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати.

c. Інші Користувачі та/або Відвідувачі можуть розміщувати або передавати образливі або непристойні Матеріали через Сайт, і Користувач та/або Відвідувач може мимоволі піддаватися впливу таких Матеріалів. Компанія не несе жодної відповідальності за дії чи бездіяльність інших Користувачів та/або Відвідувачів (включаючи несанкціонованих), що виникли у процесі користування Сайтом чи будь-яким іншим способом.

d. За жодних обставин загальна відповідальність Компанії перед Користувачем та/або Відвідувачем у зв’язку з користуванням Сайтом чи Послугами не повинна перевищувати 100 гривень.

e. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-яку відмову чи затримку у роботі Сайту чи наданні Послуг, що не залежить від Компанії.

14. Інші положення

14.1. Інші юрисдикції

Інформація, що надається у процесі користування Сайтом та Послугами, не призначена для поширення чи використання фізичними чи юридичними особами у будь-якій юрисдикції чи державі, де таке поширення чи використання буде суперечити місцевому законодавству або нормативним актам, і яке вимагає юридичної реєстрації у такій юрисдикції чи державі. Користувачі та/або Відвідувачі, які мають доступ до Сайту та Послуг з інших юрисдикцій, роблять це за власною ініціативою і несуть особисту відповідальність за дотримання місцевих законів.

14.2. Розірвання відносин

a. Ці Правила вступають в силу з моменту першого відвідування Користувачем та/або Відвідувачем Сайту.

b. Компанія має право у будь-який час розірвати відносини, встановлені цими Правилами, на свій власний розсуд. Права, надані Користувачу та/або Відвідувачу цими Правилами, будуть негайно та автоматично припинені без додаткового повідомлення від Компанії, якщо, на розсуд Компанії, Користувач та/або Відвідувач порушить умови цих Правил.

c. Користувач має право розірвати відносини, встановлені цими Правилами, знищивши Контент та будь-які інші матеріали, отримані через Сайт, та подавши запит на видалення свого Аккаунту.

14.3. Передача прав та обов’язків

a. Користувач не може передати свої права та обов’язки за цими Правилами третім особам без попередньої згоди Компанії.

b. Компанія має право передати права та обов’язки за цими Правилами будь-яким третім особам у будь-який час без попереднього повідомлення.

14.4. Право, що застосовується

a. Ці Правила складені і повинні тлумачитись відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цими Правилами, регулюються відповідно до законодавства України.

b. Ці Правила складені українською мовою, вони не вимагають двостороннього підписання та дійсні для Cторін в електронному вигляді.

c. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, ці Правила продовжать бути чинним у частині пунктів, що не визнані недійсними.